ONLY

Tình sầu
Người đi từ độ thu xưa
Rượu nghìn chung vẫn sầu chưa cạn sầu
Ơ hờ tiễn biệt mùa ngâu
Tiếng nghìn năm cũ tìm đâu bây giờ
 
Nếu là mộng ước vu vơ
Làm sao cứ mãi đợi chờ hồi âm
Canh khuya vọng khúc dương cầm
Khúc nào bôi xóa những lầm lỗi yêu
 
Hay cho “.. lá đổ muôn chiều”
Không nhau đời cũng tiêu điều dở dang
Sương thu ướt lạnh hồn hoang
Đếm hoài chưa hết là ngang trái tình
 
Ta tìm ta thấy vô minh
Niệm sau lìa cảnh ôm “hình bóng thu”
Người ơi… tâm thức phai mờ
Còn trong ý niệm mà như dối lòng
 
Thôi về … tím ngát sầu đông
Rưng rưng dạ khúc vô cùng thiết tha
Người ơi … chỉ thế thôi mà
Trải qua duyên kiếp còn ta với mình
 

 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 11 tháng 9 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "Tình sầu"