Only

Là như thế
 
Nghe như tiếng suối trên ngàn
Nghe như sóng biển man man hôn bờ
Nhớ nào nhuộm tím trang thơ
Thương nào phủ trắng cõi hư vô tình
 
Ngày nao như bóng với hình
Ngày nao say đắm mộng trinh nguyên đầu
Nợ và duyên bắc nhịp cầu
Cho ta – người đã gặp nhau kiếp này
 
Thời gian lướt nhẹ qua tay
Vườn yêu lác đác dấu giày rêu phong
Tiếng thơ vi vút thinh không
Nhặt khoan miên khúc nhói lòng tiêu tương
 
Yêu chưa mà cứ vấn vương
Của nhau một thoáng đời thường huyền vi
Ở là ở, đi thì đi
Nhớ về nhau có phải vì …
thế thôi


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 7 tháng 7 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Là như thế"