ONLY

Lời tình
 
Lời chưa thốt đã nghe lòng đau nhói
Khắc vào tim điệp khúc vạn cổ sầu
Buồn miên man chẳng biết gửi về đâu
Nỗi niềm riêng nói làm sao cho thấu
 
Đi đi mãi chưa qua miền giông bão
Bước mỏi mòn không thấy chốn dung thân
Nào phải đâu tham luyến cõi phù vân
Vì như thế nghĩa là cần nhau lắm
 
Người cũng hiểu còn yêu còn vương vấn
Nhưng dường nghe vẫn hờn giận quá nhiều
Chữ tình kia phải lựa chọn bao nhiêu
Chưa thấy đủ nên mãi còn trăn trở
 
Ta thì sẽ hoài đa mang mắc nợ
Một lần thôi rồi cứ nhớ cứ mong
Nói rằng đi mà chẳng thể dối lòng
Đưa bước người đến tận cùng cô quạnh


 
 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 29 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Lời tình"