ONLY

Trở về


 

Trở về từ cõi hư vô
Yêu em hơn nữa để thơ ngọt ngào
Thương làm sao
nhớ làm sao
Cách chia nghìn kiếp
chờ nhau kiếp này


Trở về trong tiết xuân phai
Tình còn nguyên vẹn như ngày xa xưa
Dù là nắng
hay là mưa
Sầu đong môi mắt
bốn mùa tương tư


Trở về với khúc niệm từ
Không em
chẳng có bến bờ dừng chân
Trăm năm huyễn hoặc phù vân
Mong manh sương khói cũng ngần ấy thôi


Yêu em mãi mãi...
Hằng ơi


 

Được bạn: HB 19.04.2010 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Trở về"