Nguyên Ngoạt

Suy nghĩ về em

Suy nghĩ về em

Sóng mang nhiều nhớ nhung nên sóng bạc đầu
Anh mãi nhớ em nên quầng sâu đôi mắt
Biển và thuyền muôn đời gắn chặt
Như tình yêu mãi mãi không rời
Con thuyền kia dù gió bão tơi bời
Không nỡ bỏ biển và rời xa bến cảng
Ta giữ cho nhau tình yêu qua năm tháng
Nỗi nhớ ngàn năm có biển nhắc lời thề
Nguyên Ngoạt

Được bạn: nguyendo đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Suy nghĩ về em"