ONLY

Khúc biến tấu mùa xuân


  
Kỷ niệm một thuở còn vương
Mà nay chia lối rẽ đường yến oanh
Nắng xuân nhòa nhạt mong manh
Mờ sương phủ trắng mông mênh đất trời
 
Tình xuân trao cả cho người
Mộng chưa tròn mộng đã rời rã mơ
Đàn lên niệm khúc tương tư
Rồi nghe cay đắng tạ từ biệt ly
 
Chưa qua hết độ xuân thì
Mà sao giông bão tứ bề bủa vây
Vẫn còn tha thiết đắm say
Nhưng đành trả lại tháng ngày hư vô
 
Phòng khuê người có đợi chờ
Để nghe trong gió tiếng ru xa vời
Hương xuân ướt đẫm "thơ rơi"
Từng câu từng chữ bời bời nhớ nhung
 

Được bạn: HB 04.02.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Khúc biến tấu mùa xuân"