ONLY

Mạch sầu

Em cứ rót tràn đầy hương ái
Cứ ru anh vào mộng ngọt ngào
Cứ thắp lửa đam mê bỏng cháy
Cho tâm hồn đùa giỡn trăng sao
 
Em cứ nói muôn lời thương nhớ
Cứ tô hồng dấu tích nghìn năm
Cứ dâng hiến tim si lệ nóng
Để nghe tình thổn thức bâng khuâng
 
Em cứ dạo bản đàn da diết
Thương nhớ thương chất ngất nồng nàn
Yêu mãi yêu chỉ một mình anh
Điệu trầm bổng hoan hoan lạc lạc
 
Em cứ vẽ khung trời ước vọng
Cánh hải âu tha thiết chung tình
Bến sông Tương triệu năm chờ đợi
Núi vọng phu muôn kiếp trung trinh
 
Em cứ mang vôi thắm trầu xanh
Têm cánh phượng kết cau bổ sáu
Em cứ gọi anh từ cõi nhớ
Khiến phách hồn xao xuyến tròng trành
 
Mạch sầu nào chảy ngược vào lòng
Để áng thơ nhuốm màu tím biếc
Chưa tương ngộ đã đành đoạn tuyệt
Biết lấy gì đong đếm đắng cay...
 
........
...................
____________________
 
ONLY

Được bạn: vdn 2.4.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mạch sầu"