Đỗ Mục

Trung thu


Mộ vân thâu tận dật thanh hàn
Ngân hán vô thanh chuyển ngọc bàn
Thử sinh thử dạ bất trường hảo
Minh nguyệt minh niên hà xứ khan ?

 

Dịch Nghĩa
Mây chiều trôi đi hết,không gia lạnh lẽo
Đĩa ngọc di chuyển giữa sông Ngân lặng lẽ
Đời này,đêm này không phải tốt đẹp mãi
Sang năm sẽ xem trăng sáng ở chốn nào ?

 

Dịch Thơ
Trung thu

Mây chiều trôi hết,lạnh từng không
Ngân Hán êm ru đĩa ngọc lồng
Kiếp ấy đêm này không mãi đẹp
Trăng trong năm tới chốn nào trông ?

Lê Nguyễn Lưu dịch

Được bạn: Mai Hoa Trang đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Trung thu"