Đỗ Mục

Thán hoa


Tư thị tầm phương khứ giảo trì
Bất tu trù trướng oán phương thì
Cuồng phong lạc tận thâm hồng sắc
Lục diệp thành âm tử mãn chi.

 


Dịch Nghĩa
Từ thuở ấy đi tìm hương thơm thì đã muộn rồi
Cũng đừng nên đau xót hờn giận mùa thơm
Cơn gió dữ thổi rụng hết hoa màu hồng thắm
Lá biếc trở nên um tùm,trái kết đầy cành


Dịch Thơ
Than tiếc cho hoa

Thuở ấy tìm hương muộn đã đành
Xin đừng đau xót giận mùa xanh
Gió cuồng thổi rụng hoa nồng thắm
Lá biếc xum xuê trái trĩu cành.

Lê Nguyễn Lưu dịch

Được bạn: Mai Hoa Trang đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Thán hoa"