Đỗ Mục

Tam niên biệt


Du du nhất biệt dĩ tam niên
Tương vọng tương tư minh nguyệt thiên
Trường đoạn thanh thiên vọng minh nguyệt
Biệt lai tam thập lục hồi viên.

Dịch Nghĩa
Từ ngày xa cách đến nay đã ba năm dằng dặc
Trông nhau nhớ nhau dưới bầu trời trăng sáng
Đứt ruột trông vầng trăng sáng trên trời xanh
Từ xa nhau đến nay đã ba mươi sáu lần (trăng) tròn.

Dịch Thơ
Ba năm xa cách

Xa nhau một chuyến ba năm,
Ngóng nhau chung bóng trăng rằm nhớ nhau.
Trời xanh, trăng sáng, lòng đau,
Ba mươi sáu độ trước sau trăng tròn.

Tản Đà dịch
_____

Ba năm xa cách

Ba năm xa cách dằng dặc đau
Nhớ thương trăng sáng bạc cả đầu
Ngóng nhìn trời xa sầu đứt ruột
Ba sáu mùa trăng cách biệt nhau...

NHĐ dịch

Được bạn: Mai Hoa Trang đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tam niên biệt"