Đỗ Mục

Niệm tích du III


Thiên lý oanh đề lục ánh hồng
Thuỷ thôn sơn quách tửu kỳ phong
Nam triều tứ bách bát thập tự
Đa thiểu lâu đài yên vũ trung

 

Dịch Nghĩa
Oanh hót suốt nghìn dặm,màu xanh hoà lẫn màu hồng
Xóm sông,thành núi,gió thổi lá cờ quán rượu
Nam triều có bốn trăm tám chục ngôi chùa
Bao nhiêu lầu đài trong làn mưa khói ?

 

Dịch Thơ
Mùa xuân ở giang nam

Nghìn dặm oanh ca biếc lẫn hồng
Gió lay cờ rượu xóm bên sông
Bốn trăm tám chục chùa Nam quốc
Mưa khói che lầu biết mấy không ?

Lê Nguyễn Lưu dịch

Được bạn: Mai hoa Trang đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Niệm tích du III"