ONLY

Con đường thơ yêu mến

 Gửi bước trên đường thơ yêu mến
Thấy cõi lòng dịu nhẹ thênh thang
Ngàn chua cay, khổ lụy, đa mang
Đều tan biến theo từng câu chữ.
 
Trải mộng cùng âm vần, thi tứ
Thấy vơi đi u uẩn, tịch liêu
Gặp tri âm... nói vạn vạn điều
Và thi hứng xóa nhòa ranh giới.
 
Bao nỗi niềm chôn riêng một cõi
Chỉ dễ dàng trao gửi cho thơ
Thấy an toàn như chốn riêng tư
Trên mỗi nẻo đường thơ yêu mến.
 

Được bạn: HB 18.09.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Con đường thơ yêu mến"