ONLY

Yếu mềm 
 
Kỷ niệm ngày xưa cũ
Ở đâu ào ạt về
Phải... khắc khoải nhớ quê
Hay... nhớ người một thuở...
 
Ơi cái thời thơ bé
Trải mộng cùng mưa rơi
Hạt làm ướt bờ vai
Hạt se lòng cô quạnh.
 
Rưng rưng chiều sương lạnh
Ôm nhớ nhung vơi đầy
Tưởng như ở đâu đây
Mà xa vời diệu vợi.
 
Nếu như được làm lại
Mọi chuyện có khác không
Chớ để phút yếu lòng
Xóa nhòa chân trời mộng.

Được bạn: HB 14.09.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Yếu mềm"