Lã Thế Phong

Bình Yên Cho Người


Em về hôm đó có vui không?
Đường xưa tôi ướp xác hoa hồng,
Vẫn biết trong em còn gợn sóng,
Tôi đã xây thành cản gió đông.


Ừ nhỉ ! thu buồn mưa hay rơi,
Tôi đã trói mây nhốt cuối trời,
Nếu lối em về không có nắng,
Tại tóc em dài quá đấy thôi.


Nhỡ lá có ganh áo em vàng,
Cũng đừng vội vã rẽ lối ngang,
Ở phía cuối đường tôi có dặn,
Chim sáo chào em bằng điệu đàn.


Hãy giữ muôn đời nụ cười xinh,
Biết đâu thiên sứ sẽ hữu tình,
Hô biến đưa tôi sang bên ấy,
Ghé cửa tim em đứng rập rình.Sept. 23 / 06

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Bình Yên Cho Người"