Lã Thế Phong

Buồn


Nỗi buồn nhẹ đến theo mây
Choàng trên đỉnh nắng thêm gầy lối xưa
Buồn như hôm ấy tiễn đưa
Cầm tay không nói cũng thừa xót xa
Từ em khóa kín hồn ta
Còn đây hơi thở phôi pha từng ngày
Đường mưa mấy độ bùn lầy
Bước chân cô lẻ đã dày nhớ mong


Ta đi làm cỏ ngủ Đông
Chờ em về lại hong nồng giá băng...11/07

Được bạn: HB 18.11.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Buồn"