Lã Thế Phong

Chỉ Có Em Mới Hiểu


 

Chỉ có biển mới hiểu*
Vì sao sóng bao chiều
Vỗ miên man bờ cát
Một điệu sầu cô liêu


Chỉ có mây mới hiểu
Vì sao mưa không về
Cho đời cây như thiếu
Một nhánh tình đam mê


Chỉ có đá mới hiểu
Vì sao rong rêu chờ
Bước chân nào trở lại
Khẽ khàng trên lối mơ


Chỉ có em mới hiểu
Vì sao tim tôi đau
Một niềm đau rất cũ
Mà vẫn như ngày đầu08/07
  


*Thơ Hạt Mưa/HTT

Được bạn: HB 21.08.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Chỉ Có Em Mới Hiểu"