Lã Thế Phong

Bài Thơ Bỏ Lửng


Hôm qua con bướm chết
Dưới gốc cây hoa hồng*
Linh hồn còn chưa biết
Về đâu nơi mênh mông


Hôm qua tình đã hết
Buồn vui trong tim người
Bài thơ còn đoạn kết
Đành bỏ lửng vậy thôi


Ôi! đời ta phù phiếm
Vét cạn lời mượn vay
Giờ hoá thân đã điểm
Cánh hồng chẳng buồn lay


Gió nghiêm mình mặc niệm
Từng ý thơ không thành
Mây đan màu áo liệm
Vớt hoàng hôn mong manh


Ta tìm trong cô quạnh
Một niềm đau chợt về
Ta vùi trong huyệt lạnh
Một cuộc tình hôn mê


*Thơ một người

05/07

Được bạn: HB 21.05.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Bài Thơ Bỏ Lửng"