Duyên Nam

Dĩ vãng..


Chúng ta biết...còn gì mà níu kéo
Khi chúng mình đã hai nẻo đường đi
Dẫu hôm nay có tiếc nuối những gì
Dĩ vãng đẹp đã ghi vào quá khứ
 
Chúng ta biết không thể dùng ngôn ngữ
Diển tả hết bao thứ nghĩ trong lòng
Khi biển đời đã lẫn lộn đục trong
Và trái tim đã không cùng tiếng nói.
 
Anh cũng biết chúng ta đều mệt mỏi
Vì người yêu không là cỏi riêng mình
Vì chính mình...muốn đối tượng tôn vinh
Đã không tránh tình mình bị nghẹt thở.
 
Ta vô tình...tình yêu thành món nợ
Yêu quá nhiều...sao lại vỡ chân tình?
Có nhiều điều ta chôn kín, làm thinh
Yêu quá sâu...sao tim mình vụn vỡ ?
 
Vì yêu sâu...nên chúng mình rất sợ
Sự tổn thương vì những cớ đau lòng
Lời tạ từ...đâu ai muốn...phải không?
Nhưng ta đã...chỉ mong người lành lặng.
 
Duyên Nam

25-09-2022

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 28 tháng 9 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Dĩ vãng.."