thu nhớ

trêu cùng nỗi nhớngười cứ thích trêu cùng nỗi nhớ
để con tim thấp thỏm đợi mong
chiều cùng gió ngược dòng ngang phố
người khẽ khàng thôi ......
đừng đánh thức khúc tơ lòng ..

người hẳn biết tình này mong manh lắm
nói làm sao ?
tỏ rõ làm sao ?
người đừng để phiền ưu trần tục
khiến con tim mấy bận rối nhào ...

ta vì bởi mang trong mình chấp niệm
buông bỏ không xong, 
kết nối chẳng sao thành
đợi con gió ngày thu ngang qua phố
ta gởi lòng mình hỏi gió cưu mang ?

2022.09.08

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 9 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "trêu cùng nỗi nhớ"