Thu nhớ

vần thơ tháng sáuviết cho anh, vần thơ tháng sáu
khi mưa còn rơi đôi ba giọt ở bên hiên
nếu đời cứ điềm nhiên trôi như thế
ta và anh duyên đã tận duyên ?

nếu có thể trở về thời rất trẻ
ta nhìn anh ...nỗi nhớ có còn sâu ?
ta sẽ vì anh ... tình sẽ bắt đầu ?
hay vô ý lạc nhau thêm lần nữa ...?

viết cho anh vần thơ, tháng sáu trời mưa 
giọt nước trong lành như một thời rất trẻ
hoa cỏ yên vui , dòng đời lặng lẽ
chỉ mình ta với nỗi nhớ không yên ...!

bao giờ duyên lại hợp duyên
bao giờ ta cùng anh ngồi nhìn mưa tháng sáu
nỗi nhớ vì ai cho lòng ảo não
mưa rơi bên đời ..nỗi nhớ trong ta

2022/06/12

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 15 tháng 6 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "vần thơ tháng sáu"