Sương Anh

Lên Chùa Tắm Phật


(Lễ Khánh Đản 2022- PL 2566)
 
Chuông vọng giục ta mau đến chùa
Trầm hương thơm ngát thoảng xa đưa
Ngàn hoa tươi thắm dâng Từ Phụ
Mừng Phật Đản Sanh một thuở xưa

Trời xanh mây trắng nắng tươi xinh
Nhìn đóa Vô Ưu tâm chúng sinh
Bỗng thấy an lành và rộng mở
Đạo - Đời hòa nhập thật yên bình

Cầu xin chư Phật khắp mười phương
Phò hộ lương dân nơi cõi dương
Vơi khổ bớt đau buồn hận tủi
Bình yên hạnh phúc sống an thường

Nay con được tắm cho Như Lai
Với tấm lòng thành trước Bảo đài
Nguyện giữ thân tâm không vẫn đục
Cầu cho nhân loại đẹp ngày mai
 
Sương Anh

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 15 tháng 6 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Lên Chùa Tắm Phật"