Viễn Phương

Hè Ru Nỗi Nhớ


Mỗi độ hè sang lại nhớ trường
Cô Thầy Bạn hữu mối yêu đương
Lũ ve lột xác kêu trên phố
Đám phượng đơm bông đổ xuống đường

Thuở ấy niềm thương tim trọn giữ
Bây giờ nỗi nhớ dạ hoài vương
Thương ơi!-Một thoáng đời như ảo
Xin mãi còn trong giấc mộng thường

Viễn Phương

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 11 tháng 6 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Hè Ru Nỗi Nhớ"