Sương Anh

Không Phai Dấu Tình


Còn đây anh hỡi ở trên đời
Tuy cách núi sông hoặc biển khơi
Xin chớ buồn chi cho héo hắt
Tình em vẫn thế chẳng hề lơi

Bên đây nắng tắt bóng chiều rơi
Ánh nguyệt thượng tuần tỏa sáng trời
Soi tỏ đôi hồn anh thấy đó
Cớ sao lại hỏi để tình trôi?!

Môi xinh tự thuở vẫn luôn cười
Dấu ái không hề để cuốn trôi
Tình mãi luôn đôi ai bảo lẻ
Để rồi vương vấn trách hờn người

Vần thơ hai đứa luôn chung đôi
Kẻ hứng người tung từng ý lời
Năm tháng trôi qua tình chẳng cách
Xin đừng anh nhé:_ tưởng tình vơi!

Sương Anh

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 9 tháng 6 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Không Phai Dấu Tình"