Nguyễn Lương Tuấn

Môn Lịch Sử Nước TôiCó một chút gì đau xót ở trong lòng
Khi tôi nghĩ môn Lịch sử nước tôi
Đã có chủ trương thành môn tự chọn
Chẳng khác gì họ muốn xóa bỏ ký ức
Của dân tộc tôi, quá khứ anh hùng
Dù giải thích thế nào chăng nữa
Ở đằng sau ắt là có ý đồ
Nhằm hướng đến con người quên đi cội nguồn
Vì lịch sử là gia phả của một đất nước
Cũng như mọi nhà đếu có gia phả
Để nhớ nguồn gốc cội nguồn của mình
Ôi! Môn lịch sử, môn Lịch sử nước tôi!
Ngày xưa cha vẫn bắt tôi đọc hằng đêm
Gương yêu nước chống ngoại xâm của tiền nhân oanh liệt
Ở trường học, các thầy cô, tôi nào quên được
Lời giải thích tầm quan trọng của bộ môn
Học Lịch sử để nâng cao lòng yêu nước
Giang sơn mà chúng ta có được ngày hôm nay
Đã đánh đổi biết bao xương máu của lớp lớp, những người đi trước!
Giặc đến nhà đàn bà phải đánh
Gương Bà Trưng bà Triệu có ai quên
"Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm Vương đất Bắc"
Lời tuyên bố khí khái của Trần Bình Trọng
Mãi mãi ở trong lòng thế hệ chúng tôi
“Xin bệ hạ chém đầu tôi rồi hãy hàng giặc”
Lời Hưng Đạo vương khí tiết làm sao!
Ôi! Lịch sử VN trải dài theo đất nước
Mỗi lần gợi nhắc là mỗi lần ngấn lệ
Mỗi lần kể lại là mỗi lần sục sôi…
Có một chút gì uất nghẹn ở trong lòng
Khi tôi nghĩ môn lịch sử nước tôi
Đã trải qua bao biến đổi
Viết và sửa lại vô tư
Và giờ đây có lúc sẽ không còn
Trong chương trình Giáo dục Phổ thông

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 9 tháng 6 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Môn Lịch Sử Nước Tôi"