Duyên Nam

Nếu một mai...


Nếu một mai...Người sẽ về cát bụi
Kẻ đến sau vẫn theo đuổi giấc mơ
Một đời Người...đâu đủ có thì giờ
Theo đến đích những bất ngờ thiên hạ.
 
Nếu một mai...thân xác Người rời rã
Trí không còn thu ý lạ, lời hay
Kẻ đến sau sẽ vùng dậy một ngày
Để tiếp nối ...sự nghiệp dày quá khứ.
 
Nếu một mai...Người lận đận con chữ
Kẻ đến sau vẫn giữ ý tiền nhân
Người hảnh diện cũng đã dự một phần
Tuy nhỏ nhoi trong ngân hà trí tuệ.
 
Nếu một mai...sắp đến ngày tận thế
Sức Người mòn sao bảo vệ được ai
Thế hệ sau dấy lên những nhân tài
Để viết tiếp chuyện dài của nhân loại.
 
Nếu một mai...Người rời vị nguyên soái
Có nhân tài ở trong cỏi nhân gian
Bao anh hùng, quyết chí sẽ lên đàng
Hiến tài sức giữ giang san bờ cỏi.
 
Nếu một mai...đã đến thời mệt mỏi
Người về vườn theo phân loại tự nhiên
Tránh một bên...không cản bước người hiền
Kẻ thế Người...đến phiên được sáng chói.
 
Duyên Nam
02-04-2022

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 9 tháng 6 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Nếu một mai..."