Ngày xưa

Có Những Mùa Xuân


Có những mùa Xuân thật dịu dàng...
Êm đềm trong một khoảng thời gian!
Xuân sang, mai nở trên đầu súng
Tết lại, cờ bay rợp xóm làng!
Ngắt cánh lan rừng, vui hội đến
Gom cành hoa dại, đón mùa sang!
Nhận tin chiến thằng hồn tan chảy...
Tấu khúc hùng ca dậy đại ngàn!

27/1/2022

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 31 tháng 1 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Có Những Mùa Xuân"