Ngày xưa

Chia XaDằn vặt mãi, nỗi đau càng nhức buốt!
Sống tràn đầy... đến mãn cuộc, ta đi!
Chuyện trần gian... vương vấn mãi làm gì?!
Sẽ đến lúc... thoát khỏi vòng cương tỏa!

Bỏ lại hết... khoảng thời gian buông thả...
Lẫn đôi phen vật vã... kiếp vô thường!
Bao mưu cầu, toan tính mãi tơ vương...
Từ tạ hết... năm tháng dài lãng mạn!
 
Khung cửa hẹp... mở cuối đường, ánh sáng...
Vầng hào quang diễm tuyệt, thật bao la!
Chốn bồng lai, trải rộng khắp quanh ta...
Vùng linh hiển... ẩn sâu nhiều bí mật!

Lòng thanh thản, chẳng mưu cầu được mất!
Hồn trinh nguyên, hòa cung bậc thanh cao...
Phút khải huyền, nhiếp dẫn nẻo đi vào...
Tình vô lượng... rền vang trời đại ngã!

Cứ tiếp nối... giòng đời trôi hối hả...
Lúc cuối cùng... chào tất cả, ta đi!
Thế gian này, đến... rồi lại chia ly!
Về vô tận... ngàn năm xa vút mắt!

01/10/2021

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 12 tháng 10 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Chia Xa"