Thư viện tranh ảnh sẽ giới thiệu đến các bạn về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, hoặc những tác phẩm nghệ thuật của nhiều hoạ sĩ tài danh trên thế giới . Trang "Tranh Ảnh " đang trong quá trình hình thành, mong đuợc sự tán thành và giúp đỡ của các bạn ...
Được sưu tầm từ nhiều trang Web bạn khác, cùng với sự đóng góp của các bạn trong diễn đàn.
   Xin chân thành cám ơn các trang Web bạn
và các thành viên có công đóng góp!
Sắp xếp theo thời gian gửi lên

Hiện có 842 Bức Tranh, Ảnh trên Thư Quán, Trang 19 / 43  Đã có: 23 người nhận xét.
  Tên ảnh: Đợi chờ
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: Đợi chờ
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2120 Lần.


  Đã có: 15 người nhận xét.
  Tên ảnh: Đêm
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: Đêm
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 810 Lần.


  Đã có: 18 người nhận xét.
  Tên ảnh: Đàn bà là vũ trụ
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: Đàn bà là vũ trụ
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1987 Lần.


  Đã có: 29 người nhận xét.
  Tên ảnh: Chìa khoá tình yêu
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: Chìa khoá tình yêu
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2073 Lần.


  Đã có: 8 người nhận xét.
  Tên ảnh: Bơ vơ
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: Bơ vơ
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1069 Lần.


  Đã có: 76 người nhận xét.
  Tên ảnh: Biển sơm
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: Biển sơm
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3381 Lần.


  Đã có: 20 người nhận xét.
  Tên ảnh: Bất khuất
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: Bất khuất
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1766 Lần.


  Đã có: 39 người nhận xét.
  Tên ảnh: Ánh Trăng
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: Ánh Trăng
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1621 Lần.


  Đã có: 244 người nhận xét.
  Tên ảnh: Thời khắc bình yên
  Tác giả: Nguyễn Quốc Dũng
  Tên ảnh: Thời khắc bình yên
  Tác giả: Nguyễn Quốc Dũng
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 5036 Lần.


  Đã có: 116 người nhận xét.
  Tên ảnh: Thời của gốm
  Tác giả: Nguyễn Quốc Dũng
  Tên ảnh: Thời của gốm
  Tác giả: Nguyễn Quốc Dũng
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3734 Lần.


  Đã có: 58 người nhận xét.
  Tên ảnh: Thì thầm
  Tác giả: Nguyễn Quốc Dũng
  Tên ảnh: Thì thầm
  Tác giả: Nguyễn Quốc Dũng
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2237 Lần.


  Đã có: 85 người nhận xét.
  Tên ảnh: Tâm sự
  Tác giả: Nguyễn Quốc Dũng
  Tên ảnh: Tâm sự
  Tác giả: Nguyễn Quốc Dũng
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2961 Lần.


  Đã có: 75 người nhận xét.
  Tên ảnh: Những cô gái trẻ
  Tác giả: Nguyễn Quốc Dũng
  Tên ảnh: Những cô gái trẻ
  Tác giả: Nguyễn Quốc Dũng
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3246 Lần.


  Đã có: 73 người nhận xét.
  Tên ảnh: Ngôi chùa yên tĩnh
  Tác giả: Nguyễn Quốc Dũng
  Tên ảnh: Ngôi chùa yên tĩnh
  Tác giả: Nguyễn Quốc Dũng
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2795 Lần.


  Đã có: 126 người nhận xét.
  Tên ảnh: 1 trò chơi trẻ em
  Tác giả: Nguyễn Quốc Dũng
  Tên ảnh: 1 trò chơi trẻ em
  Tác giả: Nguyễn Quốc Dũng
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3985 Lần.


  Đã có: 442 người nhận xét.
  Tên ảnh: 1 Phụ nữ đẹp
  Tác giả: Nguyễn Quốc Dũng
  Tên ảnh: 1 Phụ nữ đẹp
  Tác giả: Nguyễn Quốc Dũng
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 9109 Lần.


  Đã có: 107 người nhận xét.
  Tên ảnh: Mặt trời lặn ở quê
  Tác giả: Nguyễn Quốc Dũng
  Tên ảnh: Mặt trời lặn ở quê
  Tác giả: Nguyễn Quốc Dũng
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2676 Lần.


  Đã có: 71 người nhận xét.
  Tên ảnh: Lễ hội mùa xuân
  Tác giả: Nguyễn Quốc Dũng
  Tên ảnh: Lễ hội mùa xuân
  Tác giả: Nguyễn Quốc Dũng
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2581 Lần.