Thư viện tranh ảnh sẽ giới thiệu đến các bạn về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, hoặc những tác phẩm nghệ thuật của nhiều hoạ sĩ tài danh trên thế giới . Trang "Tranh Ảnh " đang trong quá trình hình thành, mong đuợc sự tán thành và giúp đỡ của các bạn ...
Được sưu tầm từ nhiều trang Web bạn khác, cùng với sự đóng góp của các bạn trong diễn đàn.
   Xin chân thành cám ơn các trang Web bạn
và các thành viên có công đóng góp!
Sắp xếp theo thời gian gửi lên

Hiện có 842 Bức Tranh, Ảnh trên Thư Quán, Trang 16 / 43  Đã có: 10 người nhận xét.
  Tên ảnh: Nho xanh
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: Nho xanh
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1659 Lần.


  Đã có: 33 người nhận xét.
  Tên ảnh: Bàn làm thơ của tôi - Tĩnh vật ký hoạ chì
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: Bàn làm thơ của tôi - Tĩnh vật ký hoạ chì
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2175 Lần.


  Đã có: 111 người nhận xét.
  Tên ảnh: Mắt - ký hoạ chì
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: Mắt - ký hoạ chì
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 5113 Lần.


  Đã có: 46 người nhận xét.
  Tên ảnh: Lá Thu - ký hoạ chì
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: Lá Thu - ký hoạ chì
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2580 Lần.


  Đã có: 14 người nhận xét.
  Tên ảnh: ký hoạ chì
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: ký hoạ chì
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2047 Lần.


  Đã có: 13 người nhận xét.
  Tên ảnh: ký hoạ chì
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: ký hoạ chì
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2151 Lần.


  Đã có: 45 người nhận xét.
  Tên ảnh: ký hoạ chì
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: ký hoạ chì
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2696 Lần.


  Đã có: 16 người nhận xét.
  Tên ảnh: ký hoạ chì
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: ký hoạ chì
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2434 Lần.


  Đã có: 25 người nhận xét.
  Tên ảnh: ký hoạ chì
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: ký hoạ chì
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2084 Lần.


  Đã có: 52 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hoa hồng nhung - ký hoạ chì
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: Hoa hồng nhung - ký hoạ chì
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3775 Lần.


  Đã có: 23 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hoa và Táo - ký hoạ chì
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: Hoa và Táo - ký hoạ chì
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1613 Lần.


  Đã có: 15 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hoa Lan - ký hoạ chì
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: Hoa Lan - ký hoạ chì
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2067 Lần.


  Đã có: 25 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hoa Lan - ký hoạ chì
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: Hoa Lan - ký hoạ chì
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2272 Lần.


  Đã có: 94 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hoa hồng - ký hoạ chi
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: Hoa hồng - ký hoạ chi
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2781 Lần.


  Đã có: 20 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hoa - ký hoạ chì
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: Hoa - ký hoạ chì
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1960 Lần.


  Đã có: 211 người nhận xét.
  Tên ảnh: Giấc mơ nào trong em
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: Giấc mơ nào trong em
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 13602 Lần.


  Đã có: 13 người nhận xét.
  Tên ảnh: Bình hoa
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: Bình hoa
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1662 Lần.


  Đã có: 94 người nhận xét.
  Tên ảnh: Vòng quay định mệnh
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: Vòng quay định mệnh
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1797 Lần.