Nhạc Sĩ:
Hoàng Hiệp
Trình Bày:
Thu Hiền, Trung Đức
Trường sơn đông Trường sơn tây

Tân Nhạc - Hùng ca
Thơ Lời: Phạm Tiến Duật
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: Lời Nhạc: Dac Trung
Người đăng: Mọt Sách
Vào ngày 11 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Trường sơn đông Trường sơn tây"