Nhạc Sĩ:
Trịnh Công Sơn
Trình Bày:
Quang Dũng
Biển Nghìn Thu Ở Lại

Tân Nhạc - Trữ tình, Êm ả
Biển đánh bờ,
Xôn xao bờ đánh biển
Đừng đánh nhau ... Ơi biển sẽ tàn phai
Đừng gạch tên vì yêu đừng xé nát
Biển là em ngọt đắng trùng khơi
Biển nghìn thu ở lại, nghìn thu ngậm ngùi
Biển đánh bờ,
Xôn xao bờ đánh biển
Đừng đánh nhau ... Ơi biển sẽ tàn phai
Đừng gạch tên vì yêu đừng xé nát
Biển là em ngọt đắng trùng khơi

Nguồn: Lời Nhạc: Dac Trung
Người đăng: Mọt Sách
Vào ngày 7 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Biển Nghìn Thu Ở Lại"