Nhạc Sĩ:
Hoàng Hiệp
Trình Bày:
Ái xuân, Quang lý
Trường sơn đông, Trường sơn tây

Tân Nhạc - Nhạc xuân
Thơ Lời: Phạm tiến Duật
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: Mọt Sách
Người đăng: Thành viên VN thư quán
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Trường sơn đông, Trường sơn tây"