Nguyên Thạch

Thu sầu


Thu buồn đi lang thang
Bước trên thảm lá vàng
Tưởng đời như chiếc lá
Dòng tâm tư miên man…

Mai về đâu cuộc đời?
Tháng ngày ta rong chơi
Để rồi như chiếc lá
Mỗi thu về vàng rơi.

Ta về đâu, về đâu?
Mai đây rời bể sầu
Tám mươi năm ngắn ngủi
Ngụp lặn chốn bể dâu

Ta về đâu, về đâu?
Tạo hóa đầy nhiệm mầu
Ta mơ mùa xuân thắm
Nơi không có thu sầu.

Nguyên Thạch

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 14 tháng 11 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "Thu sầu"