Nguyên Thạch

Phi trường chiều biệt ly( Cho NTH )Chiều nơi phi trường, nghe hụt hẫng
Tình xa mù thẳm…chắp cánh bay
Anh đi xứ lạ
Buồn da diết
Em đếm đơn côi ở chốn này.

Ôi kiếp nhân sinh!
Đầy ly biệt
Cô quạnh, gian truân…phận má hồng.
Trong cõi trăm năm, vui mấy bận?
Ái ân ngắn ngủi…cũng là chồng.


Hò ơ….

Chiều buông tím thẫm góc sân ga
Ta tiễn người đi
Ai tiễn ta?

Thạch sùng tặc lưỡi canh thâu
Ai đi xứ lạ, bỏ sầu cho ai.

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 21 tháng 10 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Phi trường chiều biệt ly"