Nguyên Thạch

Bao giờ trở lại-2Nặng mối u hoài thương nhớ ai
Cuộn theo biển rộng, dạt sông dài
Biệt cánh chim trời nơi mù thẳm
Một khối tang bồng, một chí trai...

Em ở bên nhà thương nhớ tôi
Chiều trông mây tím ủ lưng đồi
Xa xa vang vọng lời ngựa hí
Thao thức năm canh dạ bồi hồi.

Đời tôi khuất nẻo dài năm tháng
Đâu những đêm thơ dưới áng vàng
Tay trong tay ấm lời âu yếm
Hương nhớ tình xa dặm bước ngàn.

Quê hương đã đến thời mạt vận
Phận trai há mãi nhận cúi đầu ?
Nước đục thân trai vai nặng gánh
Chia sẻ thương đau cuộc bể dâu.

Em ở quê nhà chăm đồng lúa
Nhẹ gánh bưng biền kẻ sơn khê
Chừng nào đất mẹ không còn giặc
Tôi về ấm lại nghĩa phu thê.

Đêm nay trăng trĩu ngoài biên ải
Soi dáng người xưa dưới ánh mơ
Luyến nhớ con đò dòng sông cũ
Tôi vẫn còn mơ một lối về. 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 14 tháng 5 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Bao giờ trở lại-2"