Nguyên Thạch

Áo trắng ơi

Đồng xanh gió thoảng hương mùa
Ơi cô áo trắng gió lùa tóc bay
Hỏi đời bao chốc ngất ngây ?
Hay chỉ là những chuỗi ngày buồn tênh…

Gió lùa từng dãi bồng bềnh
Cuộn theo vạt trắng về bên lưng đồi
Xin em một chút hương thôi
Ủ thơm giấc mộng cho chồi đơm bông

Xin em một ánh nắng hồng
Mai qua lối cũ còn trông dáng người
Áo trắng ơi, áo trắng ơi
Cho tôi còn bước lối đời tìm nhau 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 5 tháng 3 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Áo trắng ơi"