Nguyên Thạch

Một người điEm đến thăm anh
Đêm ba mươi
Tựa cánh mai xinh nhoẻn môi cười
Giá ba mươi Tết em không đến
Thì chắc năm nay xuân xa vời.

Tôi ở cuối trời buốt gió đông
Màu mắt em trao ấm nắng hồng
Những tưởng xuân sang, xuân hy vọng
Ngờ đâu em báo tin lấy chồng.

Liệu còn chi nữa những xuân sau
Dẫu tiếng chúc xuân dẫu mai đào
Có nghĩa gì đâu, khi người vắng
Còn chăng ! Xuân với nỗi nghẹn ngào.

Đêm ba mươi hỡi
Đến làm chi
Buốt dại thêm thôi
Chẳng vui gì
Thà rằng không biết, không lưu luyến
Để không... Xuân tiễn một người đi...Nguyên Thạch

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 13 tháng 2 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Một người đi"