Nguyên Thạch

Tạ Phong Tần


Tôi có người em.
Tên cô Tạ Phong Tần.
Từ quan.
Cô trở về với dân.
Khắc khổ bước vào đời bằng chính đôi chân.
Không đi bằng gối.
Với dáng nhỏ bé.
Cô dốc hết sức để giúp dân oan vô tội.
Vì Độc Lập Dân Chủ Nhân Quyền,nguyện đánh đổi cả tấm thân.
Những chiều mưa miền Hậu Giang bùn bẩn.
Tấm thân gầy đầu đội chữ Tự Do.
Dòng bạo cường chảy siết.
Cố dìm dập một con đò.
Ngược dòng lội.
Mặc cho ngàn cơn xoáy.
Cữu Long Giang gởi trọn đau thương về Sông Đáy.
Gọi sĩ phu đứng dậy dựng cờ.
Sông Hồng ơi.
Sao mê mãi trong mơ.
Mặc vận nước bến bờ đôi ngã.
Lá sầu riêng trước sân nhà cô,thu chưa về mà cũng trổi buồn vàng lá.
Bao kẻ vô tình rẽ ngả bước đi.
Gầm cúi mặt làm ngơ coi như chẳng có chuyện gì.
Cô khẻ nhẹ.
Thôi buồn chi nhân thế.
Cuộc đấu tranh với bao gian nan nơi thành đô ẩn lệ.
Ám hại dùi cui đồ tể lộng hành.
Băng đảng côn đồ hãm hại một mái tóc xanh.
Một phụ nữ mỏng manh không tất sắt.
Đường Đất Nước.
Hôm nay đầy bóng giặc.
Giặc Bắc tràn về thắt chặt cả tương lai.
Ôi quê hương dầy bóng tối đêm dài.
Em đứng dậy cho ngày mai đuốc sáng.
Tạ Phong Tần niềm hiên ngang ngời rạng.

Nguyên Thạch
*


Tạ Phong Tần

Chị tôi mang họ Tạ
Có tên chính Phong Tần.
Hiên ngang như anh thư.
Mang đầy nét phong trần.
Thuyền ắp chữ Tự Do.
Cố bơi lên dòng ngược.
Mặc ngàn cơn nước xoáy.
Vẫn vững lái con đò.
Là cháu con Trưng Triệu.
Trước mặt tà quyền đểu.
Lời hào hùng ái quốc.
Nhưng nào chúng có hiểu.

Chúng là những tên hèn.
Quì hai gối bon chen.
Lập đảng xã hội đen.
Vơ vét hiếp dân nghèo.
Những tôi tớ ma cô.
Lập nhà nước côn đồ.
Đem Quê Hương dâng bán.
Tổ Quốc chuốc vong nô.
Hôm nay lội ngược dòng.
Thuyền chở đầy hạt bông.
Hạt hào hùng khí phách.
Đất nước rạng Tiên Rồng.
Chị tôi đầy ý chí.
Tôi tự hào trân quí.
Mai qua cơn cực bỉ.
Hoa đời sẽ đơm bông.

Nguyên Thạch

Được bạn: vdn 17.10.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tạ Phong Tần"