Nguyên Thạch

Đoạn trường


Cuốc kêu tiếng Quốc đau hồn Nước.
Vực thẳm vong nô kiếp đọa đầy
Chìm trong dòng đục loang màu máu
Mẹ Việt Nam ơi...giặc về đây.
Tan tác lòng con ngàn vết chém
Nỗi niềm oán hận mất Quê Hương
Một lũ tham quan,bầy thái thú
Tổ quốc Việt sao lắm đoạn trường.

Nguyên ThạchNô Khúc

Giữa lòng đất mẹ con bật khóc
Thương xót Quê Hương lắm đọa đày
Vết chém cắt hồn tươm nghìn mảnh
Máu hận tuôn sa thẫm một màu
Muối mặn xát lòng thân bầm tím
Nguyện sẽ vung gươm diệt quân thù
Dâng mẹ nén hương lời tạ lỗi
Hẹn xin trả hiếu chốn thiên thu.


Nguyên Thạch

Được bạn: vdn 17.10.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Đoạn trường"