Nguyên Thạch

Các anh là

Các anh là những trai hùng đất Việt.
Vì Quê Hương.
Nào tiếc máu xương.
Các anh là hình dáng yêu thương.
Dựng Tổ Quốc trên con đường tươi rạng.
Chí kiên cường.
Các anh nào nản.
Đây hậu phương xin dâng bản tình ca.
Đến các anh,đoàn chiến sĩ quê nhà.
Đem dũng khí cứu sơn hà nguy biến.
Nhịp hùng ca,bước quân hành vững tiến.
Vì Tự Do quyết nguyện chung lòng.
Các anh là niềm kiêu hãnh non sông.
Là ánh đuốc soi rực hồng vạn nẻo.
Tổ Quốc đau thương,toàn dân kêu réo.
Giặc về đây dày xéo Quê hương.
Xin gởi các anh trọn vẹn niềm thương.
Bền gan nhé trên con đường chiến đấu.
Các anh là vạn niềm tin, muôn vàn yêu dấu.

Nguyên Thạch

Được bạn: vdn 11.9.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Các anh là"