Nguyên Thạch

Tiếng gọi non sông.
( Toàn dân vùng dậy )
Tiếng non sông .
Rực hồng lửa hận.
Áo chiến bào thế trận xông pha.
Rền vang nhạc khúc quân ca.
Quê Hương réo gọi .
Nước Nhà lâm nguy.
Chí hùng anh .
Sá chi gian khổ.
Hãy vùng lên .
Bứng nhổ cùm gông.
Gái trai già trẻ một lòng.
Phá tan xiềng xích .
Ách tròng ngoại bang.
Trùng vây bởi sài lang hổ đói.
Cướp dân lành vẫn nói vì dân.
Giấc mơ xây Thiện Mỹ Chân.
Rồng Tiên khí phách .
Một lần phơi thây.
Lời Tổ quốc .
Hồn đang réo gọi.
Xót đồng bào tôi mọi lũ gian.
Nhân quyền .
Thánh thót tiếng vang.
Nguyện cho dân bớt oán ngàn khổ đau.
Tuổi thanh xuân .
Đời qua mấy ải.
Chốn ngục tù dẫu phải liều thân.
Tự do .
Nhân bản .
Dân cần.
Đấu tranh cho xứng chữ vần trung can.
Sống giữa đời nhiễu nhương ngang trái.
Oán lũ người ma quái tà tâm.
Toàn dân .
Quyết chẳng lặng câm.
Dân chủ cất tiếng giam cầm nề chi.
Hận Bắc phương .
Dọn đường Nam tiến.
Khinh lũ hèn .
Chưa chiến đã dâng.
Nam Quan .
Bản Giốc .
Vịnh thân.
Cha ông từng đổ vô ngần máu xương.
Chọn con đường gian truân quyết tử.
Thề một lòng .
Gìn giữ Quê Hương.
Đất trời xin rọi lòng thương.
Việt Nam một dãi biên cương vẹn toàn.
Triệu thanh niên .
Hăng say vùng vẫy.
Tổ Quốc cần ta hãy đứng lên.
Sá gì mũi đạn lằn tên.
Làm con dân phải đáp đền núi sông.
Chí hiên ngang .
Màn chi thân xác.
Bọn cường hào dẫm nát non sông.
Toàn dân .
Vùng dậy chung lòng.
Dựng nên ngày hội .
Diên Hồng cờ bay.
 

Nguyên Thạch
Mùa chiến đấu.

Được bạn: vdn 22.7.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tiếng gọi non sông."