Nguyên Thạch

Theo em đi lễ chùa

Theo em.
Đi lễ chùa Hương.
Dâng nhang niệm Phật.
Tình thương ngập lòng.
Đóa hồng rộ giữa vườn hồng.
Mong tặng ai một chùm bông hẹn thề.
Hỡi em.
Cô gái miền quê.
Bước tôi vướng mái tóc thề buột chân.
Nên đường vai sánh thật gần.
Quê người xứ lạ cũng cần có nhau.
Em hương đồng nội.
Má đào.
Đồng tiền chúm chím.
Ngọt ngào nụ duyên.
Khoan thai ôi dáng ngoan hiền.
Lời êm Oanh Yến đua chuyền cành cây.
Hẹn em rằm tới nơi đây.
Chùa Hương cây rợp bóng cây si tình.
Đón người áo trắng xinh xinh.
Đóa trinh nở rộ vườn trinh sân chùa.

Nguyên Thạch

Được bạn: vdn 28.5.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Theo em đi lễ chùa"