Nguyên Thạch

Có kịp chuyến về

(Tặng NTH)

Thoáng chốc ba năm.
Nước qua cầu.
Khúc bồi.
Khúc lở.
Cuộc bể dâu.
Thoáng ấy ba năm trời biền biệt.
Khuê phòng hờ hững dạt bóng câu.
Người ở bên trời xa xăm lắm.
Có ngắm với tôi lúc trăng về.
Có còn ghi khắc lời hẹn cũ.
Ấp ủ trao tôi dưới trăng thề.
Mẹ thường ái ngại.
Đời con gái.
Tim đã trao ai.
Lỡ một thời.
Làng dưới xóm trên.
Lời giạm hỏi.
E tuổi xuân thì,phải chọn nơi.
Xuân đến.
Xuân đi.
Xuân vạn nẻo.
Hồn tôi đông giá.
Lạnh khuê phòng.
Thuyền ai lơ lững nơi viễn xứ.
Có kịp về không kẻo tôi trông.

Nguyên Thạch

Được bạn: vdn 23.5.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Có kịp chuyến về"