Nguyên Thạch

Đâu màu áo trắng

Tiễn tà áo trắng mùa trốn ngủ.
Nỉ non ngàn thẳm tiếng ve sầu.
Tìm trong màu nắng nghìn nhung nhớ.
Cô áo trắng ơi.
Dáng về đâu.
Phố vắng phượng khoe màu mắt đỏ.
Còn đâu giây phút ngắm em về.
Vườn ai cúc mượt đơm màu trắng.
Chỉ gợi nhớ thương áo học trò.
Góc phố cà phê từng giọt đắng.
Còn nghĩa gì đâu dạo phố phường.
Tìm dấu chân ai đời lạc lối.
Vạt trắng người xa nỗi vấn vương.
Đời vắng em rồi.
Thơ với ai.
Cô nữ sinh ơi nét trang đài.
Mái tóc hương thề từng sợi vướng.
Lời yêu gởi gió vạt áo dài.

Nguyên Thạch

Được bạn: vdn 20.5.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Đâu màu áo trắng"