Nguyên Thạch

Lời ăn năn

Biển chiều buồn.
Kìa dáng ai vô định.
Dạ chơi vơi hiện hữu kỷ niệm xưa.
Niềm ăn năn dày xéo mấy cho vừa.
Đời tan hợp.
Ngập gió mưa giông bão.
Thưở nghèo nàn lứa đôi chung manh áo.
Lúc cơ hàn rau cháo dạ sắc son.
Đường nhân duyên chung bước lối mòn.
Tuy đạm bạc nhưng vuông tròn vẹn giữ.
Nay sang giàu.
Chốn phồn hoa thị tứ.
Tham phú phụ bần.
Mấy ai giữ nghĩa phu thê.
Bạc tiền công danh.
Ai vẹn câu thề.
Hay ngụp lặn trong mãi mê tham vọng.
Lạc lối về.
Cánh chim ngàn hút bóng.
Ai phương xa .
Ai trông ngóng nửa đời.
Vui thật chăng ?.
Bày vẽ những cuộc chơi.
Có rung động trong tiếng mời sáo rỗng.
Mất nhau thật rồi khi rẽ đôi cuộc sống.
Hiện hữu chăng.
Là hoài vọng kỷ niệm đau.
Niềm ăn năn cuối bể vẫy tay chào.
Kiếp sau có được.
Nguyện bên nhau mãi mãi.


Nguyên Thạch

Được bạn: vdn 27.4.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Lời ăn năn"