Nguyên Thạch

Tháng Tư Nhớ Người


Chiều trông biển vắng .
Nhớ người.
Trong màu mắt biếc.
Tháng Tư dỗi hờn.


Dạt về đâu.
Hỡi giang sơn.
Tháng Tư trùm phủ chập chờn mây đen.


Thương từng con phố cột đèn.
Không chân ở lại.
Phận đen với đời.


Tháng Tư ơi.
Tháng Tư ơi.
Bao giờ mới cạn.
Chơi vơi nỗi niềm.


Tháng Tư.
Gợi nhói con tim.
Thương đời cá chậu kiếp chim trong lồng.


Nguyên Thạch

Được bạn: vdn 25.4.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tháng Tư Nhớ Người"