Nguyên Thạch

Bên song cửa

Vang bên song cửa lời biển hát.
Vi vút thông reo gởi gió ngàn.
Ai ở phương trời tây biền biệt.
Ai nơi cố quốc nỗi sầu mang.
Bên khung cửa sổ dài mắt ngóng.
Mây lững lờ trôi vẫn vô tình.
Có những đêm mơ trăng ngời nét.
Toả màu lưu luyến ghẹo thi nhân.
Hôn nhẹ làn mi dòng ngấn lệ.
Xót thương tình chợt đến muộn màng.
Người hỡi Thái Bình mênh mông lắm.
Làm sao trải khắp dãi mộng vàng.
Cảnh cũ người đâu,mờ sương khói.
Dệt nên ảo ảnh dáng yêu thương.
Bao giờ trở lại dòng tương cũ.
Cho thỏa niềm mơ giấc miên trường.

Nguyên Thạch

Được bạn: vdn 16.4.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Bên song cửa"