Nguyên Thạch

Vạt trắng đàn cò

Thơ mộng quá chiều chờ em trong nắng.
Bước ngọc ơi.
Vạt áo trắng trường về.
Em cánh cò tô điểm đồng quê.
Là Mai trắng chào Tết về nở rộ.
Hương thơm Huệ dịu chiều đường góc phố.
Ngát trùng dương hoa sóng trắng vỗ về.
Là bóng rũ hàng me che mát đường quê.
Là khúc nhạc trăng hẹn thề Vĩ Dạ.
Vạt trắng ơi chao nghiêng vành nón lá.
Đường chói chang nhưng dậy cả đồi mơ.
Lòng miên man với những phút đợi chờ.
Hương thơm nụ bài thơ xin gởi tặng.
Giữ mãi nhé.
Tuổi học trò áo trắng.

Nguyên Thạch

Được bạn: vdn 16.3.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Vạt trắng đàn cò"