Nguyên Thạch

Hương xưa

Em đi trong gió chiều ươm nắng.
Hương yêu ngát toả.
Vạt áo dài.
Mây cao trên đỉnh vương nhè nhẹ.
Che mát áo ai trắng một màu.
Tôi đi xa mãi.
Đời viễn xứ.
Dài theo năm tháng.
Tưởng chừng quên.
Lâu lắm không về thăm lối cũ.
Nay bỗng tương tư áo học trò.
Này cô con gái xinh xinh ấy.
Xin vẽ hộ tôi một lối mơ.
Mặc giúp cho tôi.
Màu áo trắng.
Đưa tôi về lại tuổi học trò.
Tim giao chất ngất niềm lưu luyến.
Thôi đã xa rồi.
Tuổi mộng mơ.
Chân bước xa dần đường kỷ niệm.
Hồn trong vạt trắng hút sương mờ.

Nguyên Thạch
 

Được bạn: vdn 16.3.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Hương xưa"