Nguyên Thạch

Nước Mắt Quê Hương

Dang tay uống.
Một bầu chưa cạn.
Khối nỗi niềm.
Ngày tháng cứ mọc thêm.
Tôi tỉnh.
Tôi say.
Sao vẫn chưa quên được nỗi niềm.
Đau giọng nấc.
Tiếng chim Quốc Quốc.
Đối diện Quê hương.
Chỉ niềm đau và sự thật.
Nước mắt nào khóc ngất tận lòng tôi.
Triệu tang thương chồng chất thành đồi.
Khối hờn oán.
Quê tôi nô lệ.
Đâu hào kiệt khắp năm châu bốn bể.
Có thương dân tôi giun dế oằn đau.
Hãy về đây cạn bầu nước mắt hận trào.
Cùng chất ngất với niềm đau thế kỷ.
Ta say?.
Ta tỉnh?.
Đâu anh?.
Đâu chị?.
Ngân với tôi khúc " Túy ngọa hồng trần ".*

* Bài hát của : Nhậm Nham/Yen Yan
Nguyên Thạch

Được bạn: vdn 14.3.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nước Mắt Quê Hương"